Papegojskjutning

Sedan 1964 anordnar Sankt Knuts gille i Laholm sedvanlig träning i skytte. De första åren sköt man med luftgevär och 1977 införde dåvarande Åldermannen Karl-Axel Klinker bågskyttet, den tradition som Gillet följt under sedan dess. Första söndagen i juni 1977 samlades deltagarna i gården Månstorps vackra park för att skjuta till måls med pil och båge.

År med pilbågsskytte

Om papegojskjutningen sade borgmästaren i sitt tal vid Knutsgillets 5 årsjubileum, 1964:

”Bland de manliga förströelser som har hävd inom Knutsgillena intar fågelskjutningen en framstående plats. Olaus Magnus, katolsk ärkebiskop i Sverige år 1544, men aldrig kunde tillträda ämbetet på grund av Gustaf Vasas reformation, övergav sitt fosterland och blev bosatt i Rom som föreståndare för den heliga Birgittas hus. I detta inrättade han ett tryckeri varifrån han år 1555 utgav sin berömda ”Historia om de nordiska folken”. Den är försedd med många illustrationer i träsnittsteknik och en av dessa bilder visar en gillesskjutning armborst på attrapp i form av en papegoja.

Gillesskjutning har tagits upp av Gillena i Lund och Tumathorp och sedan i maj månad förra året även av vårt Gille. Det var en vacker dag då vi samlades utanför Gröna Hästen. Himlen var blå, solen sken, vindarna hade tagit semester och träden stod i vårskrud. En efter en föll vi undan i tävlingen att skjuta flå den flygande papegojan och till sist återstod endast en, nämligen segraren, Inge Gillenius. Jakthornets klang ackompanjerar min maning till dig, broder Inge, att stiga fram och mottaga värdighetstecknet (se bilden ovan). Du får bära det till den dag då en ny Fågelkung koras och den gamle får träda tillbaka”.

 

Fram till år 1966 sköt man med luftgevär med fyra skott i serier mot svängande papegoja. Vid högtiden den 26 maj 1966 skänkte fågelkungen Ragnar Jönsson pilbåge och pilar till Gillet.  1977 införde dåvarande Åldermannen Karl-Axel Klinker bågskyttet, en tradition som Gillet följt sedan dess. Papegojskyttet sker i samband med gillesstämman, vilket alltså är gillets årsmöte. Den går av stapeln första helgen i juni varje år. Till papegojskjutningen hör även traditionen att äta halländsk laxsoppa.                             

Historia & kuriosa

Ur protokollet från 1967

I protokollet från Papegojskjutningen och årsmötet den 26/5 1967 står att läsa:
 I hällande regn, välkommet för jordbruket, men en aning obehagligt för bågskyttarna, som kände det, sakta porla innanför kragen ägde, 1967 års Papegojskjutning rum. 14 tappra hade samlats på Skansön”.

Den gången segrade Nils Gustavsson och den detroniserade Fågelkungen Ragnar Jönsson bjöd på rödvin.

Ur protokollet 1970

Efter välförrättat värv 1970 den 22 maj”, läser man vidare ,”serverades den sedvanliga Laxsoppan, som efter Stadshotellets recept visade sig även denna gång vara en mycket njutbar rätt. Gästen från Ystad, för vilken denna rätt var en nyhet, prisade den i översvallande ordalag och utbad sig av källarmästaren Per Ek en avskrift av receptet för att kunna njuta denna kost även i hemmiljö. Ek förklarade sig villig att lämna ut receptet.”