Övriga aktiviteter

Under slutet av hösten anordnar Gillet traditionell gåsmiddag i gott samarbete med Lions och Rotary. När vi kommer in i adventstid är det dags för Andrum i advent, där vi träffas för en kort andakt i Ysby kyrka och därefter serveras glögg med tilltugg i borgmästarsalen i rådhuset i Laholm.

Under 2021 genomförde Gillet ett cocktailparty, något som kan komma att bli en ny tradition. Den pågående pandemin gjorde det omöjligt att genomföra högtidssammankomsten, men under några veckor av lättade restriktioner kunde en mycket lyckad dag med gillesstämma, papegojskjutning och därefter cocktailparty gå av stapeln till allas glädje.