Medlem

Förr var det kungligheter, adelsmän och prominenta borgare som var medlemmar i Knutsgillena. Numera är det fritt för var och en som har någon anknytning till Laholm och är ”redbar inom sin yrkeskår” att söka medlemskap i Sankt Knuts Gille i Laholm.
Inträdesavgiften, 300 kronor, utgörs av kostnaden för receptionsduvan. Duvan är tecknet på att man är ständig medlem i Knutsgillet och bärs av medlemmarna vid högtidssammankomsten i mars varje år. Som medlem betalar man sedan 200 kr i knutspeng och blir då inbjuden till gillets alla aktiviteter.

Ansökningsblankett för medlemskap finner du här.

Som medlem i Gillet ges det också möjlighet att besöka 11 andra gillen i Sverige, Danmark och Tyskland. Vi i Laholm är det tredje yngsta gillet i Sverige, och vi har fest och folklighet i fokus. Vi håller på traditionerna – med glimten i ögat!

 

Vi står alltid till tjänst med ytterligare information om vårt Gille.
Vill du veta mera om S:t Knuts Gille i Laholm eller ansöka om medlemskap så är du välkommen att kontakta skrivare Annette Karlsson, annettekarlssons@outlook.com.

Rådet

Ålderman – Joel Svensson

Övre stolsbroder – Lars Klinker

Stolsbroder – Anki Tenggren

Skrivare – Annette Karlsson

Övermarskalk – Sara Paulsson

Skattmästare – Anna Hed

Skaffare – Monika Hamilton

Klenodbevarare – Niklas Adolfsson

Övre Cermonimästare – Nils Kristensson

Ceremonimästare Kristian Einarsen

Custos – Maria Anglefalk

Härold – Henrik Hallén

Rådsherre för Laholm Carl Skygge

Rådsherre för Hök – Karl-Fredrik Klinker

Gilleskantor – Annelie Segerstedt

Gilleskaplan – Magnus Aasa

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Annette KarlssonSkrivare
070-5858808

Joel Svensson– Ålderman
073-0202333

 

Är du intresserad av att bli medlem i Gillet, kan du klicka här för medlemsblankett.

Om gillet

St Knuts gille i Laholm är en förening med lokal förankring, med medlemmar från Laholm, men också från många andra ställen i södra Sverige. Vi uppmuntrar till kunskap om historien och förståelse för nutiden.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att genom engagemang och driv utveckla sin hemort. Vår koppling till Laholm ger samhörighet och en vilja att bevara och levandehålla Knutsgillet och Laholm. Du är också varmt välkommen att vara med och bidra till att göra gott för Laholm. Var en ambassadör!

Gillet är en lokal samhällsaktör, som bland annat delar ut ett stipendium varje år för att gynna en yngre person eller grupp med anknytning till Laholm. Gillets stipendium ges till någon som är verksam inom kultur. Vi har delat ut stipendium inom allt från opera och keramik till byggnadsteknik och konditori.

Gillet erbjuder en god gemenskap, trevliga möten och ett gott nätverk. Detta ger nya möjligheter och nya kontakter med många trevliga personer med varierande bakgrund och erfarenheter.

Vi erbjuder allt från högtidssammankomst med Knutsbal till papegojskjutning, gåsmiddag och julbön. För endast 200 kr/år i årsavgift blir du inbjuden till allt detta!