Högtiden – en traditionsrik fest

Gillets högtidssammankomst genomförs i anslutning till Knut Lavards födelsedag i mars, närmare bestämt den andra lördagen i mars. Då samlas bröder och systrar i fred och endräkt, och flertalet av våra 10 syskongillen brukar vara representerade.

Ceremonielet är fastslaget en gång för alla av stiftarna till Gillet 1959 och har sin grund i de urgamla sederna från medeltida gilles skrå från 1200-talet. Än i dag följer gillena till stora delar detta. Gillesbordet är uppdukat som brukligt med de svenska och danska färgerna.

Under högtiden hedrar vi de medlemmar som gått bort under året, välkomnar nya medlemmar, recipiender, njuter av musik och fanfarer, delar ut kulturstipendium och tar del av årets krönika. Andra programpunkter under högtiden är utdelning av hederstecken för bl.a 10, 25 och 50 års medlemskap samt att kora årets papegojkung och majdrottning. Dessa titlar ges till de som vunnit papegojskjutningen som genomförs i samband med gillesstämman (årsmötet).

Fest!

Efter Högtiden vidtar Knutsbalen.  Då är det dags för knutsdrink, middag och tal, allt under ledning av övermarskalken. Då hålls t.ex. tal till kvinnan eller mannen, tal till recipienderna samt tacktal från recipienderna och gästande syskongillen.

Efter avslutad festmåltid är det dags för kvällens utmaning – att dansa polonais tillsammans med sin bordsgranne, och sedan tar övrig dans vid natten lång.

Historia & kuriosa

Första högtidssammankomsten

Den 21 november 1959 ägde vårt Gilles första Högtidssammankomsten rum i Medborgarhusets stora sal. Festligheterna gick av stapeln i Hemmeslövs herrgårdspensionat eftersom man hade blivit osams med krögaren i Laholm angående vem som egentligen hade kommit med uppslaget till Knutsgillet, valet av stolsbröder och lokaler för evenemanget.

På matsedeln kunde man läsa att det serverades tre sandwichar, stekt anka med tillbehör och  fransk äpplekaka till dessert. Denna matsedel har gillet försökt följa vid firandet av 50-årsjubileet. Till huvudrätten serverades rödvin och till efterrätten bjöds sherry.

Valet av mat ska ses mot bakgrunden av att Högtidsfesten firades i Mårtenstider. Måltiden kostade 23 kronor exklusive drycker.

Professor Ljunggren från Lundagillet förrättade installationen och nittio herrar togs in i Gillet i närvaro av femton gäster från de olika skånska Gillena.

Lundagillet överlämnade då den praktfulla Välkomman, gjord av Wiwen Nilsson och från Ystadsgillet överräcktes ordförandeklubban av Åldermannen Hans Johansson

Demonstrerande ungdomar

När Högtidssammankomsten år 1970 i Lagaholmsskolan hade avslutats, förflyttade sig deltagarna till restaurang Gröna Hästen för att fortsätta festen under något ledigare former.

Här mötte emellertid ett antal demonstrerande ungdomar med plakat av lydelsen:
”två tredjedelar av världen svälter”.

Med detta ovedersägliga faktum avsåg tydligen ungdomarna att betona olämpligheten av att Gillet avslutar sin Högtidssammankomst med måltid.
” Den intressegrupp, som utan tvivel stod som organisatör bakom denna demonstration, borde  i stället anvisa ungdomarna konstruktiva förslag att lösa dessa, för hela världen, oerhört viktiga problem” kan vi läsa i Gillets protokollsamling.