Kontakt

Medlem

Förr var det kungligheter, adelsmän och prominenta borgare som var medlemmar i Knutsgillena. Numera är det fritt för var och en som har någon anknytning till Laholm och är ”redbar” inom sin yrkeskår att söka medlemskap i Sankt Knuts Gille.
Inträdesavgiften, 300 kronor, utgörs av kostnaden för receptionsduvan.
Duvan är tecknet på att man är ständig medlem i Knutsgillet och
bärs av medlemmarna vid högtidssammankomsten i mars varje år.

Ansökningsblankett för medlemsskap finner du här.

Vi står alltid till tjänst med ytterligare information om vårt Gille.
Vill du veta mera om S:t Knuts Gille i Laholm så är du välkommen att kontakta:

Gillets Sekreterare – Nils-Åke Nilsson
0705-31 13 45 eller nils-ake@nilsson.bz