Rådet

Rådet den 8 mars 2014

160305 Knutsgille-26

Funktion

Namn

Maka/make/sambo

Ålderman
Per Karlsson
Åsa
Övre Stolsbroder
Brita Lundh
Jonas
Stolsbroder
Karl-Fredrik Klinker
 Monica
Skrivare
Nils-Åke Nilsson
Gun-Britt
Skattmästare
Birgitta Persson
Lars-Göran
Övre Ceremonimästare
Fredrik Nilsson
Helena
Ceremonimästare
Lasse Klinker
Ingela
Övermarskalk
Joel Svensson
Annika
Skaffare
Patric Wichmann
Lina
Klenodbevarare
Sara Paulsson
Christer
Custos
Gunnel Nilsson
Kurt-Arne
Gillescantor 
Christer Sundstrand 
 Ann-Cathrine
Gilleskaplan
Katarina Bäckelin
IT-ansvarig 
Fredrik Nilsson
Helena
Rådsherre för Höök
Carl-Johan Berthilsson
Camila
Rådsherre för Laholm
Stefan Petersson
Gunilla
Ungdomsrådet
Ann Simonsson
Henrik