Högtiden

Traditionsrik fest

Vid Gillets Högtidssammankomst som under många år förtogs den första lördagen i februari, men numera närmare Knut Lavards födelsedag i mars. Då samlas Bröder och Systrar i fred och endräkt, flertalet av våra 10 syskongillen brukar vara representerade.

Gilleskantorn underhåller med sitt briljanta pianospel och tidigare hade Gillet sina egna Gillessångare, ”Sulorne”, som ”medverkade med skön körsång och snapsvisor vid Högtidsfesten och middagen. De senaste åren har våra kulturstipendiater från 2014, Voizone stått för denna sång under Högtiden.

Ceremonielet är fastslaget en gång för alla av stiftarna till Gillet 1959 och har sin grund i de urgamla sederna från medeltida Gilles Skrå från 1200-talet. Än i dag följer Åldermannen detta. Damerna placeras till höger och herrarna på motsatta sidan enligt gammal kyrklig sed.

Gillesbordet är uppdukat som brukligt med de svenska och danska färgerna.

Högtiden inleds med ett hälsningsanförande tal från Åldermannen innan det är dags att minnas bortgångna bröder och systrar genom en parentation. Där berättar Åldermannen alternativt Gilleskaplanen kort om respektive person som lämnat vår gemenskap och tänder ett ljus för var och en. Ljus som förblir tända under hela högtiden.Parentationen avslutas med att vår Gilleskantor spelar passande musik.

Därefter är det dags att ta upp nya medlemmar i Gillet genom en s.k. Reception. Innan man leds fram till Åldermannen för att recepiera berättar Övermarschalken lite om varje Recepiend. Sedan en skål ur Välkomman, ett handslag med Åldermannen och erhållandet av en duva som bevis på att man blivit upptagen som medlem i Gillet.

Gilleskrönikören håller sitt anförande från talarstolen. Enligt tradition brukade krönikan handla om olika företeelser i Laholm och södra Halland. På senare år har denna tradition frångåtts och vi försöker ha ett tema för Högtiden. Under 2013 var temat 400-års jubileet över freden i Knäred 1613, 2014 var temat internationella kvinnodagen och 2015 var temat kommunikation.

Vårt Knutsgille delar ut ett kulturstipendium och det delas ut vid denna högtid. Knutsgillet i Laholm har i sina statuter bestämt att man ska värna om bygdens kultur och stimulera till forskning. Därför delar Gillet så gott som varje år ut ett Kulturstipendium till någon ung, framgångsrik sångare, musiker, konstnär, författare eller annan kulturperson med anknytning till kommunen. Många av stipendiaterna har, i samband med Högtidssammankomsten, visat prov på sina olika konstarter på podiet till allas stora förtjusning.

Andra programpunkter under Högtiden är utdelning av hederstecken för 10, 25 och 50 års medlemskap och för 5 och 10 års deltagande på Högtiden i en följd. Årets Papegojkung och Majdrottning uppmärksammas också med att få bära de stora fågeltecknen under kvällen, och föregående års vinnare får ta emot sin permanenta papegoja som ett tecken på sin skjutskicklighet.

Efter Högtidens avslutning när Fred och endräkt råder i salen så inleds Knutsbalen med att Åldermannen hälsar välkommen till bords till Festmåltiden. När alla erhållit vin i glasen sjungs unisont Kungssången och Ceremonimästaren utbringar Konungens skål. Därefter äter vi en härlig middag tillsammans och vid desserten är det dags för talen. Då hålls t.ex. tal till kvinnan eller mannen, tal till Recepienderna samt tacktal från Recepienderna och gästande Syskongillen.

Efter avslutad Festmåltid är det dags för kvällens utmaning – att dansa Polonais med sin bordsdam, och sedan tar övrig dans vid natten lång. Efter midnatt serveras natta-mat och en öl innan kvällen avslutas.

Första Högtidssammankomsten
Den 21 november 1959 ägde vårt Gilles första Högtidssammankomsten rum i Medborgarhusets stora sal. Festligheterna gick av stapeln i Hemmeslövs herrgårdspensionat eftersom man hade blivit osams med krögaren i Laholm angående vem som egentligen hade kommit med uppslaget till Knutsgillet, valet av stolsbröder och lokaler för evenemanget.

På matsedeln kunde man läsa att det serverades tre sandwichar, stekt anka med tillbehör och  fransk äpplekaka till dessert. Denna matsedel har gillet försökt följa vid firandet av 50-årsjubileet. Till huvudrätten serverades rödvin och till efterrätten bjöds sherry.

Valet av mat ska ses mot bakgrunden av att Högtidsfesten firades i Mårtenstider. Måltiden kostade 23 kronor exklusive drycker.

Professor Ljunggren från Lundagillet förrättade installationen och nittio herrar togs in i Gillet i närvaro av femton gäster från de olika skånska Gillena.

Lundagillet överlämnade då den praktfulla Välkomman, gjord av Wiwen Nilsson och från Ystadsgillet överräcktes ordförandeklubban av Åldermannen Hans Johansson

Ungdomar som bråkar och demonstrerar
När Högtidssammankomsten år 1970 i Lagaholmsskolan hade avslutats, förflyttade sig deltagarna till restaurang Gröna Hästen för att fortsätta festen under något ledigare former.

Här mötte emellertid ett antal demonstrerande ungdomar med plakat av lydelsen:
”två tredjedelar av världen svälter”.

Med detta ovedersägliga faktum avsåg tydligen ungdomarna att betona olämpligheten av att Gillet avslutar sin Högtidssammankomst med måltid.
” Den intressegrupp, som utan tvivel stod som organisatör bakom denna demonstration, borde  i stället anvisa ungdomarna konstruktiva förslag att lösa dessa, för hela världen, oerhört viktiga problem” kan vi läsa i Gillets protokollsamling.