Historia

Sankt Knuts Gille i Laholm – vår stads äldsta förening ?

Ja kanske är det så – för redan 1256 omnämns Laholms Sankt Knuts Gille i samband med Knutsgillenas Åldermannasynod i Skanör där Åldermannen från Laholm lär ha närvarat.

Under senare tid har vi dessutom fått vetskap om kontakterna mellan Ringsted (det dåvarande navet för Knutsgillena runt Östersjön) och Laholm/Ysby genom att munkarna från Ringsted byggde Munkagård och Ysby (Hovs) kyrka. I denna kyrka, Sankt Knuts Kyrka, finns bl.a. Knud Lavard (se förklaring nedan) avbildad i koret.

Knut Lavard blev bragt om livet den 7 januari 1131 i Haraldsted utanför Ringsted av sin kusin Magnus som i Knut såg en farlig konkurrent om Danmarks kungakrona. Mordet på Knut Lavard, som var en mycket populär ledare, ledde till att stridigheterna inom Danmark eskalerade till inbördeskrig. När Knut Lavards son Valdemar tog makten i Danmark och blev kung 1157 upphörde dock stridigheterna och Danmark fick uppleva en långvarig period av fred. Det är under denna period som Knutsgillena uppstår och blomstrar.

Ska man bygga ett enhetligt rike och skapa kontroll över ett land så gäller det att man spelar sina kort rätt. Då är det t ex ingen nackdel om man har en pappa som blir förklarad som helgon.

År 1169 helgonförklaras Valdemars far Knut Lavard. Han skrinläggs den 25 juni 1170 i Sct. Bendts Kirke i Ringsted där det redan finns ett kloster. Till detta kloster har redan Valdemar sett till att skänka stora gåvor. Av danska dokument framgår det att Valdemar bl.a. skänkte Hovs kyrka (Ysbys kyrka) till klostret i Ringsted 1160 och den donationen bekräftades vid Knut Lavards skrinläggning, 1170, av ärkebiskop Eskil i Lund.

En avskrift från 1550-talet av ett brev avfattat av Valdemar till de danska köpmännen i Visby bevisar att Knutsgillena uppstår under de sista åren av Valdemars regeringstid, dvs i mitten eller slutet av 1170-talet. I brevet slår han fast att han själv är medlem i gillet och att bland gillets plikter är att se till att gåvor skänks till klostret i Ringsted där sankt Knut, hans far, är skrinlagd.

Vid den här tiden, i slutet av 1100-talet, finns inte Laholm som stad. Däremot finns befästningen Lagaholm på norra sidan av ån Lagan. Men i Valdemars jordabok framgår att det till Lagaholm finns ett handelstorg. Ett av befästningens syften är alltså att övervaka en spirande handel kring Lagan. Därav namnet Köpingelandet på norra sidan om Lagan.

Om Ysbys kyrkas invigning till Sankt Knut Lavard har vi säkra uppgifter. Vi vet att kyrkan vid invigningen omkring år 1190 fick Sankt Knut Lavard till skyddspatron och då blev kyrkans namn Sankt Knut Lavards Kyrka – man kallades i allmänhet för Sankt Knuts kyrka. Förrättningen utfördes av ärkebiskop Absalon (1177-1201) i Lund med assisterande präster.

Anledningen till att Ysby kyrka fick den helige Knut Lavard (född 12 mars 1096 – död 7 januari 1131) som skyddspatron var naturligt eftersom den danske kungen Valdemar I donerat en stor kungsgård år 1160 till kyrkan. Kungens släkt skulle bli känd och ärad genom att hans fader, den helige Knut Lavard, gav namn åt kyrkor, i detta fall Ysby kyrka.

På helgonets minnesdagar den 7 januari och den 25 juni lästes en särskild mässa för den helige Knut Lavard. Minnesdagen av Sankt Knut Lavards skrinläggning, den 25 juni 1170 firades årligen med en stor högtidlighet. Vid dessa gudstjänster lästes på danska – ”ved hellig Knuds skrinläggelse”. Texten är lång och delades upp på åtta olika läsestycken vid flera gudstjänster Eftersom det blandades med sång, hymner och processioner blev det inga döda punkter utan livfulla gudstjänster i Ysby kyrka för att fira Sankt Knut Lavards minne.

Bortsett från allehanda saker som anskaffades för kyrkans invigning som dopfunten gjord av stenhuggare, vigvattenskål, nattvardskärl m.m. så var det kyrkklockan man var väldigt noga med i samband med invigningen. En kyrkklocka räknades som ett levande väsen och man kallade invigningen för dop av kyrkklockan. Därvid fick klockan, troligen tillverkad i Lund, ett namn – i Ysbys fall Sankt Knuts klocka.

I Ysby kyrka har funnits ett relikskrin med en relik av Knut Lavard, ty det ingick i ärkebiskopens ritual att ha en relik av Knut Lavard till kyrkans invigning och bland kalkmålningarna från medeltiden finns också Knut Lavard. Men flera bilder är nu mycket otydliga och vid östra sidan av kyrkan utanför kyrkomuren låg Sankt Knuts källa ännu in på 1900-talet.

  Men vad har allt detta med Knutsgillet i Laholm att göra?
Jo, en av Knutsgillets plikter var att skänka gåvor till klostret i Ringsted. Vi vet att nästan samtliga Knutsgillen skapas i mitten/slutet av 1100-talet så troligen även Laholms. Men hur skänker Knutsbröderna kring Lagan gåvor till klostret i Ringsted?

Ja de skickar säkert inte resurserna till Ringsted direkt, inte när man har klostret representerat på så nära håll. Det mest sannolika är att Knutsbröderna i Laholm bidrar till uppförandet av Ysby kyrka, helt eller delvis. En kyrka behövdes dessutom för att man inom gillet skulle kunna läsa själamässor över avlidna bröder m.m.

Det leder oss också till en till slutsats, som är nog så fantastisk som att Knutsgillet i Laholm bekostat Ysby kyrkas byggande, nämligen att Laholms Sankt Knuts Gille faktiskt är äldre än Laholm såsom stad. Så Knutsgillet bidrog inte bara till att få Ysby kyrka uppförd, Knutsgillet bidrog även till att kontrollera handeln och därmed bidra till att Laholm etableras som stad.

Vilka konsekvenser kan då detta faktum med knytningen mellan Ringsted, Knut Lavard och Ysby Kyrka få för vårt Sankt Knuts Gille i Laholm?

Ja – det knyter oss närmare till vårt systergille i Ringsted och lägger också mer tyngd  i vår tro om Knutsgillets existens i Laholm långt tillbaka i tiden. Så trots allt så finns det kanske fog för att säga att S:t Knuts Gille i Laholm är Laholms äldsta förening.

Under 2011 har vi även erhållit ett erkännande från kommunen! Inte för att vi är Laholms äldsta föreningen men man godkände vårt förslag till att uppkalla en plats efter S:t Knut. Vi har därför sedan 9 juli 2011 en Sankt Knuts gränd i Laholm.

Är du intresserad av att veta mera om S:t Knuts Gille i Laholm eller hur man blir medlem så är du välkommen att kontakta Gillets Sekreterare, Nils-Åke Nilsson – nils-ake@nilsson.bz – 0705-31 13 45