Välkommen till Sankt Knuts gille i Laholm

Knutsgillet i Laholm är en förening med lokal förankring, med medlemmar från Laholm, men också från många andra ställen i södra Sverige. Vi uppmuntrar till kunskap om historien och förståelse för nutiden.

Vi uppmuntrar serviceinriktade personer att genom engagemang och driv utveckla sin hemort. Vår koppling till Laholm ger samhörighet och ser till att bevara och levandehålla Knutsgillet och Laholm. Du är också varmt välkommen att vara med och bidra till att göra gott för Laholm. Var en ambassadör!

Gillet är en lokal samhällsaktör, som bland annat delar ut stipendium varje år för att gynna en yngre person eller grupp med anknytning till Laholm. Gillets stipendium ges till någon som är verksam inom kultur. Vi har delat ut stipendium inom allt från opera och keramik till byggnadsteknik och konditori.

Gillet erbjuder en god gemenskap, trevliga möten och ett gott nätverk. Detta ger nya möjligheter och nya kontakter med många trevliga personer med varierande bakgrund och erfarenheter.

Vi erbjuder allt från högtidssammankomst med Knutsbal till papegojskjutning, gåsmiddag och julbön. För endast 150 kr/år i medlemsavgift blir du inbjuden till allt detta!

Högtidssammankomsten är en heldagsfest! Vi börjar med Högtidsupptakt (förfest) och avslutar efter middag, pompa, ståt och dans med nattamat. Däremellan bjuds det på vår egenkomponerade Knutsdrink.

Som medlem i Gillet ges det också möjlighet att besöka 11 andra gillen i Sverige, Danmark och Tyskland. Vi i Laholm är det tredje yngsta gillet i Sverige, och vi har fest och folklighet i fokus. Vi håller på traditionerna – med glimten i ögat!

St Knutsgillets motto är Fred och Endräkt. Vi välkomnar alla oavsett bakgrund, religion, etnisk tillhörighet eller yrke. Du kan vara med i gillet utan krav på engagemang – om du inte själv vill. Vill du engagera dig kommer du att träffa positiva eldsjälar som gör sitt bästa för att Gillet ska vara till glädje och nytta för sina medlemmar och för Laholm.

Varmt välkommen till St Knutsgille i Laholm: Med rötter i historien roar vi oss in i framtiden!

För aktuella händelser se vår Facebooksida.